måndag 7 december 2015

Kurstillfälle 15 - Stress

Stress är ett väldigt komplicerat område. Det finns olika typer av stress. Det finns fysisk, inre, social och mental stress. Själv lider jag mest av inre stress just nu d.v.s. obalans i biokemin, att jag gör saker, men handbromsen ligger i. När jag läser om de olika typerna av stress inser jag att jag har varit stressad på väldigt många olika sätt. Mycket har jag själv lyckats jobba bort, men biokemin är i obalans och det är det jag började jobba med för snart tre veckor sedan i den biokemiska reparationen.
Under dagens lektion pratade vi om olika sätt att hantera stressen. Det kommer vi även att jobba mycket med i uppgifterna som hör till.

Vi fick också i uppgift att markera de punkter i vår tillfrisknande karta som kan leda direkt till återfall. T.ex. en risksituation som kan gå direkt in till maten i mitten. För mig är just stress en sådan punkt. Det är inte alla former av stress och inte alltid, men jag har exempel på händelser då det har hänt. Det slog mig hur många punkter det är som är rikiga varningssignaler för mig.

Nu är inte nästa kurstillfälle förrän om en vecka. Det betyder inte att jag ska ligga på latsidan. Jag kommer att ringa in på OA- och FAA-möten och ringa mina kurskamrater och de som gått före mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar